Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/outdoorl/domains/whatsyourimpact.eu/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

  Interesting water experiments

   

   Video: https://youtu.be/ji3uFSIy8YM

  „What‘s your impact on Earth?“                      Erasmus+ KA219

  Vandens diena 2018m.

                                                                                 Water day 2018

  Įdomieji bandymai su vandeniu                         Interesting water experiments

   

  1. Bandymas: „Lavos lempa“

  Priemonės: matavimo cilindras, aliejus, tirpi tabletė, maistiniai dažai, vanduo.

  Darbo eiga: į matavimo cilindrą įpilkime 1 dalį vandens ir tris dalis aliejaus. Palaukiame kol tirpalai susisluoksniuoja ir po truputį lašiname maistinius dažus. Stebime pokyčius, pajudiname indą. Dažai po truputį maišosi. Paimame tirpią tabletę, perlaužiame pusiau ir įmetame į matavimo cilindrą su tirpalais. Stebime. Kai reakcija baigiasi, antrą tabletės pusę sulaužome į mažesnes dalis ir sumetame į matavimo cilindrą. Stebime pokyčius.

  1st Experiment: „ Lava Lamp“

  Measures: measuring cylinder, oil, soluble tablet, food color, water.

  Procedure: add 1 part water and three parts oil to the measuring cylinder. We wait until the solutions are coated and lightly pouring the food color. We observe changes, move the dish. The paint is a little stirred. Let's take a soluble tablet, we take it half way and pour it into a measuring cylinder with solutions. We watch When the reaction ends, we break the second half of the tablet into smaller portions and weigh it into the measuring cylinder.

  We are observing change.

  1. Bandymas:

  Į indą  (kristalizatorių) įpilame nedidelį kiekį vandens, įberiame maltų pipirų. Ant piršto uždedame mažą lašelį „Fairy“ ir šiuo pirštu paliečiame tirpalo paviršių, stebime pokyčius.

  2nd Experiment :

  Add a small amount of water to the bowl (crystallizer), add ground pepper. Put a small drop of "Fairy" on your finger and touch the surface of the solution with this finger to monitor the changes.

       3.Bandymas:

  „Vaikštantis vanduo“

  Reikės: Stiklinės su vandeniu ir geltonais maistiniais dažais, tuščios stiklinės, stiklinės su vandeniu ir raudonais maistiniais dažais, 2 popierinių perlenktų kelis kartus rankšluosčių.

  Eksperimentas: Paimame vieną rankšluostį sulankstytą ir įdedame jį į pirmąją stiklinę ir antrąją stiklinę. Kitą rankšluostį įdedame į antrąją ir trečiąją stiklinę. Po kurio laiko tuščioje stiklinėje atsiras spalvoto vandens.

  Paaiškinimas: Popieriniai rankšluosčiai yra gerai sugeriantys vandenį, todėl vanduo gali greitai ir lengvai  jais judėti. Procesas, kurio metu vanduo juda popieriniais rankšluosčiais yra vadinama kapiliariniu efektu.

  3rd Experiment:

  „Walking water“

  You will need: Glass with water and yellow food colors, empty glasses, glasses with water and red food coloring, 2 paper clips, several times towels.

  Experiment: Take one towel folded and place it in the first glass and the second glass. Add another towel to the second and third beakers. After a while there will be colored water in the empty glass.

  Explanation: Paper towels are well absorbing water, so water can move quickly and easily. The process by which water is moving with paper towels is called capillary effect.

  1. Bandymas:

  „Spalvotas bokštas“

  Reikės: 1 aukštesnės stiklinės, 4 stiklinių su vandeniu, 2 spalvų maistinių dažų, cukraus, arbatinio šaukštelio, švirkšto.

  Eksperimentas: Į pirmąją stiklinę įdedame 1 arbatinį šaukštelį cukraus, raudonų dažų  ir išmaisome, Į antrąją stiklinę įdedame 2 arbatinius šaukštelius cukraus ir išmaišomome (be spalvos). Į trečiąją stiklinę įdedame 3 šaukštelius cukraus ir geltonų dažų, išmaišome. Į ketvirtąjį  stiklinę įdedame 4 šaukštelius cukraus, raudonų dažų ir išmaišome.

  Su švirkštu paimame vandens iš pirmos stiklinės ir leidžiame į tuščią stiklinę, tuomet paimame iš antros stiklinės iš antros ir jį pilame ant pirmo sluoksnio. Tuomet įmame iš trečios ir darome tą patį, po to iš ketvirtos. Vanduo nesimaišo, gaunasi spalvotas bokštas.

  Paaiškinimas: dėl skirtingos  cukraus koncentracijos, vanduo nesimaišo.

  4 th Experiment:

  „ Colourful tour“

  You will need: 1 higher glass, 4 glasses with water, 2 colors of food color, sugar, teaspoon, syringe.

  Experiment: Add 1 teaspoon of sugar, red and dessert to the first glass. Add 2 teaspoons of sugar to the second glass and mix (without color). Add 3 teaspoons of sugar and yellow to the third glass, mix. Into the fourth glass put 4 teaspoons of sugar, red dye and mix.

  With the syringe, take the water from the first glass and let it into an empty glass, then take the second glass from the second and pour it onto the first coat. Then we take the third and do the same, then the fourth. The water does not mix, you get a colored tower.

  Explanation: Due to different sugar concentrations, water does not mix.

   

  1. Bandymas:

  Reikės įmautės, medinių pagaliukų, vandens.

  Eksperimentas: Pripilkite pusę įmautės vandens ir gerai užsukite ir su mediniais pagaliukais per abi įmautės puses.

  Paaiškinimas: jei iš pradžių  būtumėte pervėrę įmautę mediniais pagaliukais, o tik tada įpylę vandens, jis būtų išbėgęs. Bet pirmiau pripilus vandens ir prdurus, vanduo lieka maišelyje. Šis eksperimentas rodo, kad kai polietilenas, iš kurio sudaryta įmautė, suplėšomas, jo molekulės artėja viena prie kitos – susiglaudžia. Būtent atsiranda polietileno sutankėjimas aplink medinius pagaliukus, kuris neleidžia išbėgti vandeniui.

  5th Experiment:

  You will need a board (plastic bag), wooden sticks, water.

  Experiment: Fill half of the water inlet and screw it well with wooden sticks through both sides of the socket.

  Explanation: If you first swallowed up with wooden sticks, and only then, when you filled the water, it would run out. But with the addition of water and prudur, the water stays in the bag. This experiment shows that when the polyethylene, which is made up of a nylon, is torn, its molecules are approaching one another - they cling. It is precisely the polyethylene condensation around the wooden sticks that prevents escaping water.

  1. Bandymas:

  „Piešimas vandens lašeliais“

  Reikės storesnio popieriaus, vandens, pipetės, dažų.

  Dedame lašiukus ir piešiame (laisva kūryba).

           6th Experiment:

  "Draw with water droplets"

  You will need thicker paper, water, pipettes, paint.

  We make pieces of fat  and draw (free art).

   

  Latest News